Podaljšanje roka za evalvacije študijskih srečanj v avgustu

Potrdila udeležencem študijskih srečanj, ki smo jih izpeljali v avgustu, so izdana in se nahajajo v aplikaciji Katis (v rubriki Matični podatki).

Potrdila si udeleženci natisnejo sami. Ker je v skladu s pravilnikom izpolnjena evalvacija usposabljanja pogoj za izdajo potrdila, smo lahko izdali le potrdila udeležencem, ki so v Katisu izpolnili evalvacijo do roka 30. 9. 2023. Za vse ostale udeležence študijskih srečanj smo možnost izpolnjevanja evalvacije podaljšali do 31. 10. 2023.

V začetku novembra bomo izdali potrdila še vsem tistim, ki bodo v tem času izpolnili evalvacijo.

Kratek opis dostopa do evalvacije:

  1. Z davčno številko in geslom se prijavite v Katis.
  2. V rubriki Katalog programov v Iskalniku najprej zamenjate letnico (avgustovska študijska srečanja so potekala v šolskem letu 2022/23).
  3. Poiščete srečanje, ki ste se ga udeležili (če boste v rubriko Del naziva programa vtipkali besedi študijsko srečanje in pritisnili tipko Enter, se bodo izpisala vsa srečanja).
  4. Desno od naslova srečanja, ki ste se ga udeležili, je tipka Evalvacija.