Napovedujemo nepogrešljive posvete Šole za ravnatelje

Najavljamo datume posvetov Šole za ravnatelje v šolskem letu 2022/2023, in sicer:

  • XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, 24. in 25. oktober 2022
  • XXXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 7. in 8. november 2022
  • XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 29. in 30. november 2022
  • Nadaljevalni program šole za ravnatelje, 24. in 25. januar 2023
  • XXX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev, 7. in 8. marec 2023
  • X. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 4. in 5. april 2023

Vabljeni!