Publikacija:

Šolsko svetovalno delo (1/2021)

Tokratno številko posvečamo karierni orientaciji in z njo povezanimi kompetencami, fleksibilnim trgom dela, prekarizacijo mladih in drugimi življenjskimi koncepti. V...