Nazaj na vrhnjo stran: Zgodovina na enem mestu

Predmetna skupina za zgodovino

Predmetna razvojna skupina za zgodovino opravlja razvojno delo na področju didaktike zgodovine s poudarkom na: 

  • načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, 
  • razvijanju ter preizkušanju sodobnih didaktičnih pristopov in učnih strategij, 
  • formativnem spremljanju znanja in učenja zgodovine, 
  • preverjanju in ocenjevanju znanja zgodovine, 
  • spodbujanju računalniškega mišljenja pri zgodovini.

Kontakt Predmetne skupine za zgodovino: