Nazaj na vrhnjo stran: Umetnostna zgodovina na enem mestu

Predmetna skupina za umetnostno zgodovino

Predmetna skupina za umetnostno zgodovino skrbi za predmet umetnostna zgodovina, ki je obvezni modul splošnoizobraževalnega predmeta likovna umetnost v splošni gimnaziji ter v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju. 

Naša  temeljna naloga je razvoj predmeta, razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk, spremljava raziskav in priporočil za pouk ter sodelovanje pri pripravi kurikularnih dokumentov.

Delo Predmetne skupine je usmerjeno v strokovno podporo srednješolskim in osnovnošolskim učiteljem in njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja v živo in na daljavo v obliki seminarjev, študijskih srečanj in nudimo podporo v spletni  učilnici.  Spletna učilnica je prostor za izmenjavo konkretnih rešitev pri pouku.

Umetnostna zgodovina je izbirni predmet na maturi in tudi izbirni predmet v 2. in 3.  letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol ter v  3. letniku klasične gimnazije. V srednjem poklicnem izobraževanju je umetnostna zgodovina vključena v predmet umetnost. V osnovni šoli je kot izbirni predmet prisotna s tremi moduli.

V predmetni razvojni skupini za umetnostno zgodovino sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. Pokrivamo vsebinski razvoj učnega načrta v gimnazijskem izobraževanju, v srednjih strokovnih in poklicanih šolah ter v osnovni šoli. 

Kontakt Predmetne skupine:

Nina Ostan, koordinatorica predmetne skupine za umetnostno zgodovino, OE Ljubljana (