Nazaj na vrhnjo stran: Učbeniki in učila

Področna skupina za učbenike in učila

Učbeniki in učila učinkujejo v okoljih, ki so namenjeni procesom izobraževanja. So del področja izobraževalne tehnologije in družine učnih sredstev. Predstavljamo vam nekatere vidike področja nastajanja in potrjevanja učbenikov ter okvirne sezname učil, ki so lahko v pomoč pri organiziranju pouka v šoli in izven nje.

Za potrebe opremljanja in organiziranja dela v šoli smo obsežno področje učil in učnih pripomočkov strnili v preglednice z naslovom Učila in učni pripomočki. Prikaze ponujamo kot izhodiščna vodila pri načrtovanju opremljanja z učili, učnimi ter avdiovizualnimi pripomočki.

Učila in učni pripomočki so del družine učnih sredstev. Razlikujemo ju predvsem po namenu: za učila velja, da z njimi opisujemo sredstva, ki učinkujejo kot didaktično organizirana stvarnost, in jih uporabljamo kot vir znanja, za učne pripomočke pa velja, da gre bolj za sredstva, ki so pogoj za izvajanje pouka, npr. različna orodja, naprave, merilniki in podobno.

Ugotovitve o učilih in učnih pripomočkih so razvrščene po predmetih, področjih in programih. Prikaze smo pridobili glede na zbrana priporočila učnih načrtov in niso posledica neposrednega ocenjevanja posameznih učil in učnih pripomočkov. Preglednice bomo v prihodnje posodabljali.