Vabilo na izobraževanje za mentorje udeležencev tekmovanja s področja angleščine v 8. in 9. razredu (šolsko leto 2021/2022)


Vabljeni na izobraževanje za mentorje udeležencev selekcijskega tekmovanja s področja angleščine v 8. in 9. razredu v organizaciji Državne tekmovalne komisije Zavoda RS za šolstvo, ki bo potekalo na daljavo v torek, 21. 9. 2021, od 15.00 do 17.30. Izobraževanje bo potekalo na daljavo v okolju Zoom na povezavi:

https://arnes-si.zoom.us/j/93434622793

Dnevni red:

  1. Splošne informacije o poteku in izvedbi tekmovanja (spletna stran tekmovanja, pravilnik,
    poziv udeležencev k prijavi, vodnik ipd.)
  2. Priporočila za pripravo udeležencev na tekmovanje
  3. Delavnica: shema tekmovalnih nalog, vrednotenje pisnih sestavkov
  4. Razno

Vabilo (za tisk)