Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na Tekmovanje učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2023/2024


Spoštovane kolegice in cenjeni kolegi, mentorice in mentorji,

morda se sprašujete, zakaj ali čemu smo letošnje tekmovanje naslovili z besedno zvezo Nevidni svetovi. So v hrupnem in površnem času, ki ga živimo, svetovi književnosti nevidni? Postaja branje, sploh glede na zaskrbljujoče podatke o odraslih nebralcih in ob upadu dosežkov v raziskavi PIRLS, v popandemičnem času vse bolj nevidno? Je umetniška in naša skupna strokovna ustvarjalnost obsojena na nevidnost, saj jo vedno znova zasenči slepeči blesk senzacionalističnih in lažnih novic? Naše Cankarjevo tekmovanje zagotovo ni nevidno.

Skupna izhodišča_CT_2023-2024