Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na Tekmovanje učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2022/2023


»Naslov letošnjega tekmovanja je Rime srca, ritmi sveta; čeprav morda kdo poreče, da naslova nima smisla razlagati, kot ne kaže pretirano razlagati poezije, sam verjamem, da kak namig ne bo nepotrebno seciranje občutljivega pesniškega tkiva.« (dr. Igor Saksida)