Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake za Cankarjevo priznanje in Mehurčke 2021/2022


Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je izbrala besedila za Cankarjevo tekmovanje za šolsko leto 2021/2022. Poimenovala ga je “Vedre bližine med nami”.