Seznam literature in virov za selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine v šolskem letu 2023/2024 na temo VISOKI IN POZNI SREDNJI VEK NA SLOVENSKEM


Skladno s Pozivom k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja in Pravilnikom o
tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine Državna tekmovalna
komisija predpisuje seznam virov in literature (za tisk).

Za vsako stopnjo tekmovanja se upošteva literatura in viri posamezne stopnje tekmovanja
in tudi literatura in viri predhodne stopnje tekmovanja
(za šolsko tekmovanje se upošteva
literatura in viri šolskega tekmovanja, za državno tekmovanje literatura in viri šolskega in
državnega tekmovanja).
Za obe tekmovalni skupini 8. in 9. razreda je predpisano skupno tekmovalno gradivo.

ŠOLSKO TEKMOVANJE
– Mihelič, D. (2023). Kolonizacija prostora med Alpami in Jadranom (6. do 18. stoletje). V:
Zgodovina v šoli, št. 1, str. 3–7.
– Slovenski zgodovinski atlas (2011). Ljubljana: Nova revija, str. 59–75, 88–91 in 97–99.
– Štih, P., Simoniti, V. in Vodopivec, P. (2016). Slovenska zgodovina: od prazgodovinskih kultur
do začetka 21. stoletja. Ljubljana: Modrijan, str. 84–147.


DRŽAVNO TEKMOVANJE
– Mlinar, J. (2023). Zgodovinske dežele na Slovenskem in njihovo plemstvo. Prispevek bo
objavljen v reviji Zgodovina v šoli, št. 2. (Revija bo izšla decembra 2023).
– Kosi, M. (2013). Celjski. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Dostopno na: https://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1023780/#novi-slovenski-biografski-leksikon [14. 7. 2023].
– Barbara Celjska, izobraževalno-zgodovinska serija, 1/3. Dostopno na:
https://365.rtvslo.si/arhiv/neznana-poglavja-slovenske-zgodovine/174649145 [20. 7. 2023].


Državna tekmovalna komisija