Seznam literature in virov za selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine v šolskem letu 2022/2023


Seznam literature in virov za selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2022/2023 na temo “OD RAZPADA RIMSKEGA IMPERIJA DO NASTANKA KNEŽEVIN ALPSKIH SLOVANOV”.

Skladno s Pozivom k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja in Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature (za tisk).

Za vsako stopnjo tekmovanja se upošteva literatura in viri posamezne stopnje tekmovanja in tudi literatura in viri predhodne stopnje tekmovanja (za šolsko tekmovanje se upošteva literatura in viri šolskega tekmovanja, za državno tekmovanje literatura in viri šolskega in državnega tekmovanja).

Šolsko tekmovanje:

  • Milavec, T. (2022). Med zatonom Rima in začetkom srednjega veka – pozna antika v Sloveniji. V: Zgodovina v šoli. Let. 30, št. 1, str. 45–53.
  • Knific, T., Nabergoj, T. (2016). Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, str. 9–57: https://www.nms.si/si/files/default/izobrazevanje/srednjeveskezgodbe_1-57.pdf.
  • Ajdovski gradec
  • Slovenski zgodovinski atlas (2011). Ljubljana: Nova revija, str. 43–57.

Državno tekmovanje:

  • Mlinar, J. (2022). Slovanske kneževine v Vzhodnih Alpah v zgodnjem srednjem veku (bo objavljeno v Zgodovini v šoli, let. 30., št. 2, izide decembra 2022).
  • Knific, T., Nabergoj, T. (2016). Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, str. 58–91
  • Štih, P., Simoniti, V. in Vodopivec, P. (2016). Slovenska zgodovina: od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja. Ljubljana: Modrijan, str. 36–58.
  • Kresnik, B. (2009). Noša starih Slovanov. V: Zgodovina v šoli. Let. 28, št. 1–2, str. 16–25.
  • Ozemlje na prepihu: Prihod Slovanov, 3. del

Državna tekmovalna komisija