Razpis tekmovanja iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine razpisuje v šolskem letu 2020/2021 Tekmovanje iz nemščine za učence 9. razreda OŠ.

Literarna predloga za državno raven tekmovanja:

Angie Westhoff: Das Buch der seltsamen Wünsche

(Op.: Za šolsko raven tekmovanja literarne predloge ni.)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven: četrtek, 26. 11. 2020 ob 13. uri,
  • državna raven: četrtek, 23. 3. 2021 ob 14. uri.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole iz znanja nemščine in z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Dodatno literaturo, priporočila, potek tekmovanja in vsa aktualna navodila bo komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Razpis tekmovanja iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021 (za tisk).