Pregled šolskih tekmovanj, sofinanciranih na razpisih Zavoda RS za šolstvo


Objavljamo podatke o sofinanciranju stroškov šolskih tekmovanj za šolska leta od 2017 do leta 2021.

Sofinanciranje šolskih tekmovanj Zavod RS za šolstvo izvaja na podlagi naloge, ki jo Svet zavoda sprejme v Letnem programu dela Zavoda RS za šolstvo, v skladu s Sklepom o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo, z dne 28. 7. 2016. 

Državna tekmovanja iz znanja in druga državna tekmovanja – šolsko leto 2020/2021

Državna tekmovanja iz znanja in druga državna tekmovanja – šolsko leto 2019/2020

Državna tekmovanja iz znanja in druga državna tekmovanja – šolsko leto 2018/2019

Državna tekmovanja iz znanja in druga državna tekmovanja – šolsko leto 2017/2018

Mednarodna tekmovanja – šolsko leto 2018/2019

Mednarodna tekmovanja – šolsko leto 2017/2018