Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – angleščina


Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na dveh ravneh v dveh tekmovalnih skupinah.

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven tekmovanja: četrtek, 11. 11. 2021, ob 13. uri
  • državna raven tekmovanja: sreda, 16. 3. 2022, ob 14.uri

Knjižna predloga za državno raven tekmovanja – 9. razred: John Green: Turtles All the Way Down

(Na šolski ravni tekmovanja v 8. in 9. razredu literarne predloge ni.)

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Tekmovanja, Angleščina) ter preko strežnika DMFA.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja (za tisk).