Obvestilo osnovnim in srednjim šolam glede tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje


Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje je razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2020/2021, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Zaradi pandemije COVID smo tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje skladno s 57. členom Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje prilagodili, in sicer tako, da ga bomo izvedli na dveh ravneh, tj. šolski in državni ravni. 

Spremenjeni datumi tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021 so:

Šolsko tekmovanje: torek, 13. 4. 2021

Državno tekmovanje: sobota, 22. 5. 2021

MEHURČKI – šolsko tekmovanje: torek,13. 4. 2021

Podrobnejša navodila vam bomo posredovali tukaj:

Dobite jih tudi v spletnih učilnicah za slovenščino: osnovna šola (ključ: sloo) in srednja šola (ključ: slos) ter prek DMFA strežnika.

Veliko bralnega užitka želimo vam in vašim mladim bralcem.

Obvestilo osnovnim in srednjim šolam glede tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. (za tisk)