Navodila za izvedbo šolskega in državnega tekmovanja za učence 8. in 9. razreda OŠ s področja zgodovine v šolskem letu 2022/2023

Razpis, Pravilnik o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine (v nadaljevanju: Pravilnik), literatura in viri, gradiva in arhiv tekmovanja so dostopni na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine bo potekalo:  

(pdf dokument za tisk) Navodila za izvedbo državnega tekmovanja za učence 8. in 9. razreda OŠ s področja zgodovine v šolskem letu 2022/23

(pdf dokument za tisk) Navodila za izvedbo šolskega tekmovanja za učence 8. in 9. razreda OŠ s področja zgodovine v šolskem letu 2022/2023.

ŠOLSKO TEKMOVANJE

Datum in ura šolskega tekmovanja: torek, 6. 12. 2022, od 13.00 do 14.00.

Tekmovanje poteka s pomočjo strežnika DMFA.

Pred tekmovanjem učitelji mentorji in šolske tekmovalne komisije (v nadaljevanju ŠTK):

na strežniku DMFA aktivirajo geslo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom;

– na strežniku DMFA evidentirajo komisijo tekmovanja (predsednika ŠTK in člane ŠTK imenuje ravnatelj – naloge le-teh so opredeljene v 23. in 24. členu Pravilnika);

– na strežniku DMFA evidentirajo in prijavijo učence (če so učenci že tekmovali, so že na strežniku, če ne, jih je potrebno vpisati);

– natisnejo izjave za tekmovalce in na strežniku DMFA evidentirajo vrnjene podpisane izjave;

– pregledajo in dopolnijo seznam učiteljev, ki bodo sodelovali pri strokovnem in izvedbenem delu šolskega tekmovanja (šolska tekmovalna komisija, nadzorni učitelji);

– v primeru, da je tekmovalec učenec s posebnimi potrebami, šolske tekmovalne komisije ravnajo v skladu s 6. členom Pravilnika;

– dan pred tekmovanjem s strežnika snamejo in natisnejo zadostno število tekmovalnih pol za tekmovalce.

Izvedba tekmovanja:

– šolsko tekmovanje poteka na dan in ob uri, ki sta določena s pozivom k prijavi na selekcijsko  tekmovanje s področja zgodovine v šol. letu 2022/23;   

– za učence, ki so prijavljeni na tekmovanje in so vrnili podpisane Izjave ter so na dan tekmovanja prisotni pri pouku v šoli, šolsko tekmovanje poteka v prostorih šole, ki jih pripravijo ŠTK;

Po tekmovanju ŠTK:

– s strežnika DMFA snamejo navodila za vrednotenje 

– ovrednotijo tekmovalne naloge v skladu z navodili za vrednotenje;

– v skladu s časovnico tekmovanja vnesejo dosežke oz. rezultate na strežnik DMFA;

– v skladu s 39. členom Pravilnika lahko učenci vložijo ugovor na vrednotenje nalog in ga naslovijo na naslov ŠTK, ki ugovor tudi obravnava;

– ŠTK omogočijo vpogled v vrednotenje tekmovalnih nalog Državni tekmovalni komisiji (v nadaljevanju DTK) tako, da jih v skladu z zahtevo DTK skenirajo in naložijo na strežnik DMFA (samo za učence, ki imajo na strežniku zabeleženo zahtevo DTK);

– na strežniku DMFA evidentirajo nadzornega učitelja in učitelja ocenjevalca za državno tekmovanje;

– arhivirajo tekmovalno dokumentacijo ter hranijo izdelke šolskega tekmovanja do konca šolskega leta (31. 8. 2023).

Vse tekmovalne komisije so odgovorne za tajnost tekmovalnih nalog do začetka tekmovanja in za anonimnost dosežkov oz. rezultatov vseh tekmovalcev do razglasitve uradnih rezultatov.

ŠTK pri izvedbi šolskega tekmovanja upoštevajo časovnico, ki je razvidna na strežniku DMFA.

V skladu s 30. členom pravilnika bo DTK objavila uradne rezultate najpozneje 14 dni po tekmovanju. Predsedniku šolske tekmovalne komisije in učencem so uradni rezultati dostopni na strežniku DMFA z njihovimi osebnimi gesli.

Na državno tekmovanje se v skladu s 25. členom Pravilnika uvrstijo najboljši tekmovalci s šolskega tekmovanja. Izbor tekmovalcev opravi DTK po koncu vnosa vseh dosežkov in opravljenem morebitnem vpogledu v vrednotenje tekmovalnih nalog. Izbrane udeležence državnega tekmovanja bodo tekmovalci in mentorji lahko videli na strežniku DMFA z objavo uradnih rezultatov.

Na šolskem tekmovanju bodo tekmovalcem podeljena bronasta priznanja v skladu s 31. členom Pravilnika.

Državno tekmovanje

Datum in ura državnega tekmovanja: četrtek, 9. 3. 2023 ob 14.00.

Za državno tekmovanje se upoštevajo literatura in viri državnega tekmovanja ter literatura in viri predhodne ravni tekmovanja, tj. šolske ravni tekmovanja.

Več informacij o izvedbi državnega tekmovanja bo objavljenih v Navodilih DTK za izvedbo državnega tekmovanja v šolskem letu 2022/23.

V primeru vsebinskih vprašanj, povezanih s tekmovanjem iz znanja zgodovine, se obrnite na Vojka Kunaverja (), v primeru tehničnih vprašanj, povezanih z delom na strežniku DMFA, pa na .

Želimo vam uspešno delo.                                                               

Državna tekmovalna komisija