Nagovor prof. dr. Igorja Sakside, predsednika komisije


Spoštovane kolegice in kolegi,

mnenja o tem, kako in ali sploh naj Cankarjevo tekmovanje izpeljemo, so brez dvoma različna, bržkone tudi nasprotna. Že med prvo karanteno v lanskem letu sem prejel dopis mame, ki nas je na vse načine skušala prepričati, naj komisija tekmovanje izpelje. Letos, ko se vse zgošča v pomladanske mesece (ocenjevanje, NPZ, matura), so mnenja o nujnosti tekmovanja verjetno še bolj deljena – sam menim, da bi bilo verjetno bolj smiselno, če bi tekmovanje ponovno preložili, a državna komisija o tem nima končne, še celo ne prevladujoče besede. Pristojni so se odločili, da se bodo vsa tekmovanja izvedla, razlog za to pa vidijo v zagotovitvi možnosti za pridobitev Zoisovih štipendij. Naša komisija tudi ni določila datumov tekmovanj, še zlasti pa ne sprejema vseh mogočih varnostnih ukrepov, ki bodo spremljali izvedbo tekmovanja. Naredili smo, kar smo lahko, zato da učenke in učenci ter dijakinje in dijaki, ki tekmujejo v znanju iz slovenščine, ne bi bili prikrajšanji (za štipendije) v primerjavi s tistimi, ki tekmujejo npr. na področju matematike. Oblikovali smo strokovne podlage in sprejeli ustrezne odločitve za dvostopenjsko (šolsko in državno) tekmovanje, pripravili bomo preizkuse in navodila za vrednotenje, ki bodo po zahtevnosti primerljiva s prejšnjimi leti in bodo zagotovila čim višjo stopnjo objektivnosti ocenjevanja, državna komisija bo izvedla ponovno vrednotenje najboljših besedil, ki se potegujejo za priznanja na državni ravni (zlato, srebrno). Več od tega komisija ne more storiti – nimamo vpliva ne na dokončne odločitve v zvezi z izvedbo tekmovanja ne na merila za dodeljevanje štipendij in še posebej ne na ukrepe, povezane s pandemijo. Zato vas lepo prosim, da nam v teh zapletenih časih po najboljših močeh pomagate izpeljati tekmovanje, če se boste zanj na podlagi želja vaših učenk in učencev odločili. Vsako leto je organizacija tekmovanja zahtevna, letos bo še zahtevnejša, a če bomo pri njegovi izpeljavi vsi sodelovali po najboljših močeh in v duhu medsebojnega zaupanja, verjamem, da bo tudi letošnje tekmovanje uspešno.

Še vedno ne vemo vseh podrobnost (npr. dopustnost večjih skupin otrok z različnih šol na državni tekmovalni ravni), ki bi jih morali vedeti, da bi lahko podrobno načrtovali potek tekmovanja. Takoj, ko bomo to vedeli, vas bomo obvestili preko spletne strani tekmovanja. Prosim vas torej za potrpljenje in za sledenje obvestilom komisije.

V želji, da bi se vsi skupaj čim prej vrnili v stare čase normalnosti, vas lepo pozdravljam in vam želim vse dobro,

prof. dr. Igor Saksida, predsednik komisije.

Ljubljana, 4. marec 2021