Dopolnjena navodila za poskusno izvedbo državne ravni in dejansko državno raven tekmovanja s področja geografije v šolskem letu 2021/2022


Poskusna izvedba državne ravni in dejanska državna raven tekmovanja s področja geografije v šolskem letu 2021/2022 bosta potekala spletno preko strežnika DMFA v prilagojeni obliki.

Državna raven tekmovanja bo potekala na matičnih šolah tekmovalcev v času, predvidenem za tekmovanje, tj. 2. 4. 2022, ob 9. uri, pod naslednjimi pogoji:

 • Tekmovanje bo potekalo pod nadzorom člana šolske tekmovalne komisije.
 • Tekmovalci morajo za udeležbo imeti delujoč računalnik s tipkovnico, računalniško miško, zvočnik ali slušalke, premično kamero in mikrofon ter nemoteno internetno povezavo.
 • Prav tako morajo imeti tekmovalci na računalnike naložen program Zoom Client. Za to poskrbijo šolske tekmovalne komisije matičnih šol v sodelovanju z ravnatelji posameznih šol.
 • Nadzor tekmovalcev bo potekal tudi preko programa Zoom.
 • Ob 8.30 se boste vsi tekmovalci prijavili na Zoom povezavo, ki jo boste našli na spletni strani strežnika DMFA, kamor dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom s šolske ravni tekmovanja, ki ju že imate kreirana.
 • Ob 8.40 bo sledil uvodni nagovor.
 • Med 8.45 in 8.50 se boste tekmovalci in nadzorniki razporejali v sobe. Ustrezno številko sobe (učilnice) tekmovalci nujno preverite na svojih profilih na DMFA strežniku.
 • Nadzorniki bodo v sobah preverili ustreznost tekmovalnih površin in pripomočkov. Kamera vsakega tekmovalca (npr. premična kamera ali s telefona) naj bo postavljena tako, da bo zajemala celotno delovno površino. Na ta način bomo zagotovili pregled nad delovnim prostorom tekmovalcev.
 • Ob 9.00 bodo nadzorniki na DMFA strežniku omogočili reševanje tekmovalnih pol. Zaradi možnosti tehničnih težav, bo omogočeno prijavno okno 10 minut, znotraj katerega bodo tekmovalci morali pričeti reševanje nalog.
 • Po preteku 90 minut bo možnost reševanja nalog avtomatsko zaustavljena.
 • Izbrane  spletne nadzornike prosimo, da pri nadzoru v Zoom sobah sodelujejo enako, kot bi sodelovali pri tekmovanju v živo. Učitelje nadzornike na šolah pa prosimo, da skrbijo za brezhibno delovanje opreme.

Državna raven bo obsegala sklop A (vprašanja, vezana na občo in regionalno geografijo) v vrednoti 20 točk  in sklop B  (vprašanja, vezana na predpisan seznam virov in literature) v vrednoti 30 točk. Sklopa C (vprašanj, vezanih na ogled terena) ne bo, bodo pa v sklopih A in B vključene tudi naloge orientacije, preračunavanja ter prostorskih sklepanj in načrtovanj.

Naloge bodo tekmovalci reševali tako, da bodo pri nalogah izbirnega tipa kliknili na pravilno rešitev, pri nalogah odprtega tipa pa odgovore napisali na predvidena mesta pri posamezni nalogi.

Poleg osnovne računalniške opreme bodo tekmovalci lahko uporabljali prazen list papirja (za zapiske in račune), kemični svinčnik ali nalivno pero, kompas, geotrikotnik ter barvice. Drugi pripomočki ne bodo dovoljeni.

Za seznanitev s postopkom in da bi tekmovanje v soboto, 2. 4. 2022, potekalo gladko, bomo v ponedeljek, 28. 3. 2022, med 14.00 in 15.00 izvedli poskusno prijavo v sistem ter reševanje modela nalog. Do takrat (tj. do 28. 3. 2022 ob 14.00) bomo na strežniku uredili vse spremembe in potrebne nastavitve (seznam učilnic in primer tekmovalne pole). Morebitne tehnične težave boste nato lahko javili na . Zoom povezava, ki bo aktivna od 28. 3. 2022 bo https://arnes-si.zoom.us/j/96144366219.

Vpogledi in možnosti ugovorov bodo potekali preko DMFA strežnika skladno s koledarjem. O tehničnih podrobnostih boste obveščeni do objave neuradnih rezultatov.

Mentorje in ravnatelje prosimo, da tekmovalce seznanijo s temi navodili. Zavedamo se, da se bo ob tej spletni izvedbi tekmovanja porodilo mnogo vprašanj. Hitro in učinkovito jih bomo na ZRSŠ poskušali rešiti. Zato se vam že vnaprej zahvaljujemo za strpnost pri čakanju na ustrezne odgovore. Hkrati se vam zahvaljujemo, da se skupaj z nami trudite tekmovanje izpeljati do konca.

Želimo vam uspešno pripravo in vas lepo pozdravljamo.