domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Revija Šolsko svetovalno delo je namenjena svetovalnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, zaradi svoje raznolike in uporabne vsebine pa je primerna tudi za druge pedagoške strokovnjake. Tematski poudarki: konceptualni vidiki dela šolske svetovalne službe, vplivi socialno-ekonomskega in kulturnega položaja družine na šolo, individualizacija in diferenciacija, formativno spremljanje, inkluzija, nevroznanost, razvoj samouravnavanja učenja pri učencih – razvojno preventivna in kurativna vloga ŠSD, sistemska ureditev zgodnje obravnave otrok, prehod v šolo, idr.

dr. Brigita Rupar

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo, revija.ssd@zrss.si

Uredniški odbor

mag. Tanja Bezić, Zavod RS za šolstvo

mag. Cvetka Bizjak, Zavod RS za šolstvo

dr. Petra Gregorčič Mrvar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Tamara Malešević, Zavod RS za šolstvo

Urška Margan, pedagoška svetovalka na Zavodu RS za šolstvo v pokoju

dr. Milko Poštrak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Marina Vidmar, OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana

dr. Tomaž Vec, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Tina Pirc, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za psihologijo

Soglasje za objavo slikovnega gradiva
Etična načela revije Šolsko svetovalno delo

23 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter