domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Revija Glasba v šoli in vrtcu prinaša: povezovanje teorije in prakse, didaktične rešitve, novosti pri poučevanju, teoretična spoznanja stroke, primere dobrih praks, inovativne zamisli, kritične poglede na aktualna dogajanja. Tematski poudarki: kulturno-umetnostna vzgoja v najširšem pomenu, formativno spremljanje, pomen kakovostnega poučevanja glasbene umetnosti, obvladovanje glasbenega jezika, tehnike igranja inštrumentov, glasbena dediščina, medpredmetno povezovanje, glasbena in odrska ustvarjalnost in poustvarjalnost, …

dr. Franc Križnar

odgovorni urednik, revija.glasba@zrss.si

Uredniški odbor

dr. Bogdana Borota, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo

dr. Dimitrije Bužarovski, Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju, Fakulteta za glasbo, Republika Makedonija

Tomaž Habe, upokojeni profesor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana

dr. Irena Miholić, Inštitut za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu, Hrvaška

dr. Patricia Shehan Campbell, upokojena zaslužna prof. Glasbene šole Univerze v Washingtonu, ZDA

dr. Barbara Sicherl Kafol, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

dr. Črt Sojar Voglar, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

dr. Veronika Šarec, Glasbena šola Domžale in Glasbeni svet, Inštitut za zgodnjo glasbeno vzgojo

dr. Jernej Weiss, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva

22 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter