Predmetna skupina za španščino

Temeljna naloga Predmetne skupine za španščino je razvoj predmeta, spremljava raziskav, priprava strokovnih dokumentov in razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji.

Predmetna skupina za španščino je odgovorna za vsebinski razvoj učnega načrta za španščino v osnovni šoli in gimnaziji ter v srednjih strokovnih šolah. 

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem in njihovi strokovni ter profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo seminarje in delavnice ter srečanja študijskih skupin za učitelje španščine. Ukvarjamo se z različnimi vsebinami, kot so:

  • načrtovanje pouka španščine, 
  • preverjanje in vrednotenje znanja ter tekmovanja iz znanja španščine. 

Z učitelji španščine sodelujemo tudi na individualni ravni v obliki svetovalnih storitev. 

Z domačimi in tujimi organizacijami sodelujemo na področju bralne motiviranosti in formativnega spremljanja ter drugih področjih, ki se navezujejo na pouk španščine.

Rezultate svojega dela predstavljamo širši javnosti v strokovnih člankih, prispevkih in strokovnih gradih. Sodelujemo tako na domačih kot tudi tujih konferencah.

Šolsko in državno tekmovanje osnovnošolcev in srednješolcev iz znanja španščine organizira Slovensko društvo učiteljev španščine.