Nazaj na vrhnjo stran: Španščina na enem mestu

Predmetna skupina za španščino

Temeljna naloga Predmetne skupine za španščino je razvoj predmeta, spremljava raziskav, priprava strokovnih dokumentov in razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji.

Predmetna skupina za španščino je odgovorna za vsebinski razvoj učnega načrta za španščino v osnovni šoli in gimnaziji ter v srednjih strokovnih šolah. 

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem in njihovi strokovni ter profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo seminarje in delavnice ter srečanja študijskih skupin za učitelje španščine. Ukvarjamo se z različnimi vsebinami, kot so:

  • načrtovanje pouka španščine, 
  • preverjanje in vrednotenje znanja ter tekmovanja iz znanja španščine. 

Z učitelji španščine sodelujemo tudi na individualni ravni v obliki svetovalnih storitev. 

Z domačimi in tujimi organizacijami sodelujemo na področju bralne motiviranosti in formativnega spremljanja ter drugih področjih, ki se navezujejo na pouk španščine.

Rezultate svojega dela predstavljamo širši javnosti v strokovnih člankih, prispevkih in strokovnih gradih. Sodelujemo tako na domačih kot tudi tujih konferencah.

Šolsko in državno tekmovanje osnovnošolcev in srednješolcev iz znanja španščine organizira Slovensko društvo učiteljev španščine.