Nazaj na vrhnjo stran: Sociologija na enem mestu

Predmetna skupina za sociologijo

Predmetna skupina za sociologijo skrbi za predmet sociologija, ki je obvezen splošnoizobraževalni predmet v gimnazijskem programu, v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-tehniškem izobraževanju pa je izbirni predmet.

Kot eden temeljnih predmetov gradi osnovo vedenja o sodobnih družbenih konceptih in procesih ter razlogih zanje. 

Naša  temeljna naloga je:

  • razvoj predmeta, 
  • razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk, 
  • spremljava raziskav in priporočil za pouk ter 
  • sodelovanje pri pripravi kurikularnih dokumentov in učnih katalogov za predmet.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo srednješolskim učiteljem in njihovi strokovni profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja v živo in na daljavo v obliki seminarjev, študijskih srečanj in nudimo podporo v spletni  učilnici.

Spletna učilnica je prostor za izmenjave konkretnih rešitev pri pouku.

Ponujamo in osmišljamo posamezne teme iz različnih perspektiv, objavljamo aktualne vire za raziskovanje in iskanje novih didaktičnih možnosti, spodbujamo ustvarjalnost, odzivnost pri različnih razpisih za večjo angažiranost in participacijo učiteljev in mladih. 

Z učitelji sodelujemo v  predmetno razvojni  skupini na področjih načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela ter razvijanja in preizkušanja sodobnih didaktičnih pristopov in učnih strategij.