Višji svetovalec področja I


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%

Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Kranj

Objava od 9. 6. 2021 do 14. 6. 2021