Višji svetovalec področja I, fizika


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, fizika

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%

Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Slovenj Gradec

Objava od 19. 10. 2021 do 29. 10. 2021