Razpisi delovnih mest


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Murska Sobota
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Objava od 25. 8. 2021 do 31. 8. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja II, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, OE Ljubljana
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Objava od 26. 8. 2021 do 2. 9. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, OE Nova Gorica
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Nova Gorica
Objava od 26. 8. 2021 do 2. 9. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, geografija, OE Maribor
Trajanje zaposlitve: določen čas, 100%, 24 mesecev
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Objava od 27. 8. 2021 do 3. 9. 2021