Razpisi delovnih mest


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Koordinator VII/2, projekt Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov

Trajanje zaposlitve: določen čas, do 31. 12. 2025

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Objava od 10. 10. 2023 do 13. 10. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja II

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Objava od 11. 10. 2023 do 16. 10. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja II, Skupne službe

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Objava od 11. 10. 2023 do 16. 10. 2023