Razpisana delovna mesta


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, OE Koper
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Objava od 9. 11. 2021 do 29. 11. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, delo na projektu: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022
Trajanje zaposlitve: določen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Objava od 9. 11. 2021 do 14. 11. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Murska Sobota
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Objava od 9. 11. 2021 do 19. 11. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Koper
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Objava od 9. 11. 2021 do 19. 11. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Koper
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Objava od 9. 11. 2021 do 19. 11. 2021