Razpisana delovna mesta


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, delo na projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 10. 2023, krajši delovni čas za 32 ur na teden
Kraj: Ljubljana
Objava od 21. 3. 2022 do 24. 3. 2022

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, nadomeščanje delavke na daljši bolniški
Trajanje zaposlitve: določen čas do vrnitve delavke z daljše bolniške
Kraj: Maribor
Objava od 21. 3. 2022 do 24. 3. 2022