Razpisana delovna mesta


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za osnovno šolstvo
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 8. 2023, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, 100%
Kraj: Ljubljana
Objava od 18. 2. 2022 do 23. 2. 2022

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, delo na projektu NA-MA POTI
Trajanje zaposlitve: določen čas, polni delovni čas, do 31. 10. 2022
Kraj: Zavod RS za šolstvo, sedež
Objava od 15. 2. 2022 do 25. 2. 2022.

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, fizika
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, ena od enot Zavoda RS za šolstvo
Objava od 15. 2. 2022 do 25. 2. 2022