Razpisana delovna mesta


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, OE Koper
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Objava od 18. 1. 2022 do 28. 1. 2022

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, delo na projektu NA-MA POTI
Trajanje zaposlitve: določen čas, polni delovni čas, do 30. 6. 2022
Kraj: Zavod RS za šolstvo, sedež
Objava od 19. 1. 2022 do 29. 1. 2022.