Razpis delovnih mest


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, delo na projektu: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Trajanje zaposlitve: določen čas, 100%

Kraj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, objava od 19. 10. 2021 do 29. 10. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, delo na projektu: Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah
Trajanje zaposlitve: določen čas, 100%

Kraj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, objava od 19. 10. 2021 do 29. 10. 2021

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, delo na projektu: NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)
Trajanje zaposlitve: določen čas, 100%
Kraj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Objava od 19. 10. 2021 do 29. 10. 2021