Razpis delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Celje
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Celje
Objava od 22. 6. 2020 do 29. 6. 2020


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, OE Slovenj Gradec
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Kraj: Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec
Objava od 22. 6. 2020 do 29. 6. 2020