domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Trajnostna mobilnost v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 13.11.2019

Danes je na Bledu potekal 5. posvet »Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju«, ki se ga je udeležilo 120 vzgojiteljic, vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev ter ravnateljic in ravnateljev osnovnih in srednjih šol. Na posvetu je zbrane uvodoma nagovoril dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki je izpostavil, da varni in trajnostni mobilnosti tudi v družbi pripisujemo vse večji pomen, saj se dotika vseh por človekovega življenja. »Če smo pred desetletji govorili o prometu, o varnosti, o etiki, danes govorimo o trajnostni mobilnosti, pri tem pa vemo, da je promet le sredstvo za doseganje mobilnosti,« je dejal ter poudaril, da se na Zavodu RS za šolstvo zavedamo pomena izobraževanja o varni in trajnostni mobilnosti po celotni vertikali izobraževanja. »Gre za aktivnosti, ki se prepletajo z drugimi dejavnostmi v vrtcih in šolah ter motivirajo in angažirajo mlade. Želimo si vplivati na dvig rezultatov učenja, kar bo imelo dolgoročne posledice za kakovostno življenje posameznika«,« je dejal dr. Logaj ter ob koncu vsem zaželel uspešno razpravo ter izmenjavo pozitivnih praks.

Anton Baloh v. d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šolstvo je izpostavil, da si na ministrstvu prizadevajo za vzpostavljanje varne mobilnosti ter uresničevanju Vizije O in si » želimo, da otroci in učenci pridejo varno do vrtcev, šol, izobraževalnih centrov«. »Mora nam biti mar, kako bomo živeli v naslednjih desetletjih ter si prizadevati za vzpostavljanje varne mobilnosti tudi v vzgoji in izobraževanju. Dejal je, da je opolnomočenje otroka za nov, sodoben način življenja dandanes stvarnost, saj že zgodaj spoznavajo prometna pravila in so soudeleženci v prometu. Prizadevanja ministrstva bodo tudi v prihodnje kreativna, podporna in usmerjena v varnost otrok v prometu, je poudaril ob koncu pozdravnega nagovora ter čestital pobudnikom posvetov, “saj vam z jasnimi cilji uspeva združevati strokovnjake s področja prometne varnosti ter praktike s področja izobraževanja”.

Vesna Marinko iz Agencije RS za varnost prometa je izpostavila, da je varnost naših otrok, ki sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu, eno prioritetnih področij prometne varnosti, kar je dobro prepoznano tudi v strateškem državnem dokumentu, v Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa do 2022. Cilji, aktivnosti in ukrepi, ki smo jih postavili, so jasno opredeljeni skozi celotno izobraževalno vertikalo, vse od predšolskega obdobja, preko osnovnih in srednjih šol, pa tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. Učenje naših najmlajših o prometni vzgoji je odlična popotnica v svet njihove kasnejše samostojnosti, saj je pomembno vseživljenjsko učenje. Ravnanje otrok usmerjajo predvsem njihova radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti drugi udeleženci v prometu nanje še bolj pozorni. Pomembno vlogo nosi Agencija za varnost prometa s svojim bogatim znanjem, strokovnjaki in izkušnjami, seveda pa tudi s finančno podporo in sofinanciranjem programov in projektov, ki se izvajajo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Sistematično in kontinuirano delo na področju varnosti se nam obrestuje, je poudarila.

Kako zagotoviti trajnostno mobilnost, da jo bodo otroci in mladostniki živeli kot vrednoto in ob tem znali kritično presojati okoljsko vzdržne elemente, so skušali odgovoriti sodelujoči na panelni razpravi. Dijaka Šolskega centra Nova Gorica sta predstavila konkretne projekte in opažanja, ki jih imajo dijaki do prometa z vidika trajnostne mobilnosti ter povedala, da na šolo vabijo tudi osnovnošolske otroke, ki jim v praksi skušajo pokazati škodljive vplive alkohola na ravnanje posameznika v prometu. Vesna Marinko iz Agencije RS za varnost prometa in dr. Logaj iz Zavoda RS za šolstvo sta izpostavila, da se spreminja vedenje udeležencev v prometu in otroci potrebujejo posebno skrb in spremstvo. Vesna Marinko je dejala, da v povprečju letno v prometnih nesrečah umreta dva otroka, zato si na Agenciji RS za varnost prometa prizadevajo poleg vsebin in gradiv za ciljne javnosti z vsebinami prometne varnosti prodreti v vse izobraževalne institucije.

Nada Pignar, ravnateljica OŠ Ivanjkovci je povedala, da je njihova šola edina v Sloveniji, kjer vsi otroci in zaposleni teden dni ali več vsak dan hodijo v šolo in domov peš, projekt pa poteka že osmo leto: »Peš v šolo, gibanje, trajnostna mobilnost, so nujni elementi, ki jih moramo gojiti skupaj z otroki, pri tem pa biti vselej vzgled,« je dejala. »Ni učitelja na šoli, ki ne bi aktivno prihajal v šolo z otroki, na pomoč pa šoli priskočijo tako policisti, gasilci, starši kot prostovoljci. Izpostavila je, da imajo učenci ob tem tednu bistveno več energije za delo v šoli in doma, hkrati pa so proaktivno pristopili k projektu in na občino naslovili tudi predloge za izboljšanje kolesarskih poti do šole. Prostovoljka Magda Magdič na OŠ Ivanjkovci, vsak dan z otroki prehodi osem kilometrov: »Imam dva vnuka, ki sta zelo aktivna v tem projektu, sama pa sem že od začetka vključena v ta projekt. Otroke spremljam v šolo in popoldne domov, kar je dobro tudi za moje zdravje. Pri tem opažam, da so otroci z navdušenjem sprejeli ta projekt, ob hoji pa navežejo stike, kar se mi zdi zelo pomembno.« Najbolj pomemben je dober zgled, je poudarila ter dodala, da svoje vnuke in bližnje velikokrat spodbuja, da se čim več gibljejo v naravi.

Sogovorniki so podali vrsto konkretnih predlogov in rešitev za uvajanje majhnih, a pomembnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju.

Marta Novak, koordinatorica projekta Dijaki dijakom za varno mobilnost na zavodu je pohvalila vse deležnike, mentorje v vrtcih in šolah, ki z aktivnostmi spodbujajo angažiranost otrok in staršev ter skrbijo da se vsebine trajnostne in varne mobilnosti izpostavljajo na različnih področjih in predmetih v šolah. Dejala je, da učni načrti te vsebine vključujejo ter vse udeležence spodbudila, da pouk izvajajo tudi izven razreda in se povezujejo čim več tudi z lokalnim okoljem. Vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov je spodbujati različne načine gibanja, kot so hoja ali kolesarjenje v organiziranih skupinah, pri čemer je poudarek na gibanju, druženju, skrbi za zdravje in skrbi za čisto okolje, je še dejala.

Dr. Maja Simonetti je priporočila šolam in vrtcem načrtovanje šolskih poti skupaj z učenci, »potrebno jih je postaviti v središče analitike,« je dejala in izpostavila tudi potrebno sodelovanje z občinami. »Načrt šolskih poti ne sme biti sam sebi namen, je dejala ter priporočila staršem, da za otroka izberejo šolo, ki mu omogoča aktivni prihod v šolo. Spodbujajte aktivno pot v šolo tudi učiteljem, je dejala ter poudarila, da smo tako resnični vzor otrokom in mladostnikom.

Sledilo je plenarno predavanje, kjer sta mag. Marta Novak in Mojca Dolinar, svetovalki za razredni pouk na zavodu govorili o vlogi vodstvenih in strokovnih delavcev pri zagotavljanju ciljev trajnostne mobilnosti.

V popoldanskem delu so strokovni delavci osnovnih in srednjih šol v sodelovanju s svetovalci Zavoda RS za šolstvo v preddverju hotela pripravili tržnico znanja z naslovom »Trajnostna mobilnost«. Predstavilo se je 6 osnovnih in 2 srednji šoli. Udeleženci posveta so prisluhnili primerom iz prakse, poklepetali so z učitelji in vzeli material, ki so ga pripravili. Navdušeni so bili nad načinom predstavitve. Primere dobre prakse bodo ponesli v svoja delovna okolja.

Za vodstvene in strokovne delavce vrtcev je Nives Zore, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo na zavodu predstavila predlog Priporočil za izvajanje trajnostne mobilnosti v vrtcu, primere iz prakse pa sta predstavili Ida Verber iz Vrtca Jožice Flander Maribor ter Nina Horvat iz Vrtca Apače.

Sledilo je zaključno predavanje magistre Polone Demšar Mitrovič, nacionalne koordinatorke Evropskega tedna mobilnosti na Ministrstvu za infrastrukturo. Izpostavila je pomen trajnostnega razvoja, ki po njenih besedah zadovoljuje potrebe ljudi, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. Nada Nedeljko in Mihaela Kerin sta skozi celoten posvet spremljali vsebinski del posveta in na koncu zaključili s ključnimi povzetki, sloganom Vzgojitelji, učitelji smo model, ker nam je mar!«

Več o posvetu v Sodelovalnici na tej povezavi.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter