domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

KEPASS – Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System

kepassProjekt KEPASS, v slovenščini Program izmenjave znanja za jadranski šolski sistem, je soustanovila Evropska unija z namenom povezati šolske sisteme, povečati konkurenčnost jadranskega območja, ustvariti možnost za mobilnost dijakov in za vzajemno priznavanje srednješolskih programov in zaključnih spričeval.

V projektu sodelujejo projektni partnerji iz šestih držav, in sicer Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije in Slovenije. Projekt je omogočil trimesečno mobilnost 105 dijakom predzadnjega letnika srednjih šol, ki so v obdobju med 1. 9. in 15. 12. 2014 gostovali v eni izmed partnerskih držav in tri mesece obiskovali pouk na šoli s primerljivim učnim programom. Slovenija v projektu sodeluje s štirimi šolami, tremi gimnazijami, in sicer s Šolskim centrom Srečka Kosovela Sežana in gimnazijama z italijanskim učnim jezikom Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria/Koper in Ginnasio Antonio Sema Pirano/Piran ter Srednjo šolo Izola, ki se je vključila s strokovnim  izobraževalnim programom gastronomija in turizem.

V okviru projekta je bil vzpostavljen protokol za izbiro in akreditacijo sodelujočih šol ter izbiro dijakov. Pripravljeni in izvedeni so bili trimesečni izvedbeni kurikuli sodelujočih šol za obdobje mobilnosti, mednarodni moduli in obrazci za ocenjevanje kompetenc dijakov. Dijaki so v okviru izmenjav pridobivali znanje in izkušnje za življenje, razvijali jezikovne in socialno-kulturne kompetence, samostojnost in odgovornost, se soočali z izzivi družbeno-kulturnih razlik ter v neposredni izkušnji presegli mnoge stereotipe.

Spletna stran projekta: http://www.kepass.net/

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter