Nazaj na vrhnjo stran: Nemščina na enem mestu

Predmetna skupina za nemščino

V Predmetni skupini za nemščino nudimo strokovno podporo učiteljem nemščine v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. Oblike strokovne podpore so:

 • študijska srečanja, 
 • strokovna srečanja na območnih enotah, 
 • usposabljanja oziroma seminarji, 
 • svetovalne storitve, 
 • konference, 
 • posveti.

Pri razvoju strokovne podpore učiteljem nemščine sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, s specialnimi didaktiki za nemščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Filozofski fakulteti v Mariboru ter z učitelji praktiki v obliki različnih strokovnih skupin in komisij. Na ta način:

 • soustvarjamo učne načrte in kataloge znanj;
 • oblikujemo strokovne podlage za izboljšanje pouka nemščine v osnovni šoli in gimnazijah;
 • podajamo ocene za učbenike in izpitna kataloga za splošno in poklicno maturo; 
 • sodelujemo v izpitni komisiji za nacionalno preverjanje znanja nemščine;
 • predlagamo sezname učil in učnih sredstev ter 
 • sooblikujemo razvojne programe in programe usposabljanj. 

V podporo izboljšanju znanja in dosežkov učencev organiziramo tudi tekmovanje iz nemščine za devetošolce. 

V okviru Zavoda RS za šolstvo se povezujemo s Področno skupino za jezike in Področno skupino za razredni pouk. 

V Predmetni skupini za nemščino sodelujemo tudi v različnih razvojnih nalogah, kot je npr. uvajanje formativnega spremljanja v pouk nemščine in krepitev digitalnih kompetenc učiteljev. Izvajamo tudi spremljave pouka nemščine pri uvajanju novosti v šolskem prostoru. 

Strokovno se povezujemo z institucijami za podporo pouku nemščine, in sicer:

 • s Slovenskim društvom učiteljev nemškega jezika
 • Goethejevim inštitutom v Sloveniji ter 
 • s koordinatorko za program Nemške jezikovne diplome v Sloveniji. 

Sodelujemo tudi v državnih in mednarodnih projektih, kot so programi za učitelje tujih jezikov v okviru Evropskega centra za tuje jezike Sveta Evrope in projektih ESS.

V predmetni skupini za nemščino sodelujejo: dr. Liljana Kač, koordinatorica predmetne skupine za nemščino, Susanne Volčanšek in Suzana Ramšak.