Nazaj na vrhnjo stran: Naravoslovje na enem mestu

Predmetna skupina za naravoslovje

Temeljna naloga Predmetne skupine za naravoslovje je skrb za razvoj predmeta naravoslovje, priprava strokovnih dokumentov ter razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. V okviru razvojnih nalog, projektov in razvojnih skupin sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. 

Predmetna skupina za naravoslovje je odgovorna za vsebinski razvoj inplementacijo učnega načrta ter katalogov znanj za predmet naravoslovje v osnovni šoli ter v srednješolskem poklicnem izobraževanju.

Delo Predmetne skupine za naravoslovje je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem ter njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo študijska srečanja za učitelje naravoslovja v osnovni šoli, svetovalne storitve, seminarje, delavnice tako za učitelje naravoslovja kot druge strokovne delavce, sodelujemo v organizaciji in izvedbi strokovnih konferenc ter v razvojnih nalogah in projektih Zavoda RS za šolstvo.

V okviru projektov aktivno delujemo na različnih področjih:

  • pri spremljanju in vrednotenju prečnih veščin na t. i. STEM-področju,
  • pri naravoslovni pismenosti,
  • pri raziskovanju v naravoslovju,
  • pri formativnem spremljanju,
  • pri razvoju in spremljanju digitalnih kompetenc …

Kontakt Predmetne skupine za naravoslovje: