Zaključna konferenca projekta SKUM “Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo”


Prizorišča   

  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF), Cankarjeva 5, 6000 Koper   
  • Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg 1, 6000 Koper  
  • Center mladih Koper (CMK), Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper  
  • Frančiškanski samostan sv. Ane, Destradijev trg 10a, 6000 Koper  
  • BankArt, Kidričeva ulica 14, 6000 Koper 

Na konferenci bodo sodelujoči v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo – SKUM, predstavili spoznanja in izkušnje pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti otrok in mladostnikov s kulturno-umetnostno vzgojo.  

Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, v katerih se omogoča dostop do umetniške izkušnje, nakazujeta potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta SKUM, ki poteka od 18. avgusta 2017 do 30. junija 2022, razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepili sporazumevalno zmožnost otroka/učenca/mladostnika.  

Na konferenci (v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega) bodo predstavljeni rezultati projekta, sintezna spoznanja in teoretična izhodišča pri razvoju in uvajanju novih pristopov kulturno-umetnostne vzgoje v pedagoške procese v vrtcih in šolah po modelih vzgoje v umetnosti in preko umetnosti. Na razstavnih prizoriščih (BankArt, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, in Frančiškanski samostan sv. Ane) in na video sekciji (Center mladih Koper) pa bodo na ogled ustvarjalni dosežki otrok in mladostnikov, ki so nastali v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami.

Program konference
Zemljevid prizorišč
Prijava na konferenco brez prispevka

(Prijavljeni na konferenco prejmejo potrdilo o udeležbi na konferenci oziroma izobraževanju.)

Rezultati projekta bodo na podlagi primerov dobrih praks vrtcev, osnovnih in srednjih šol podlaga za izpeljavo načel in praks razvoja kulturno-umetnostne vzgoje v slovenskem izobraževalnem prostoru, zato ste vabljeni na vsa prizorišča in dogodke.