Vabilo na predstavitev slovenskega prevoda publikacije Sveta Evrope Skupni evropski jezikovni okvir – dodatek


Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) je najpomembnejši dokument Sveta Evrope na področju jezikovnega izobraževanja. V letu 2020 je Svet Evrope izdal posodobljen okvir, SEJO – dodatek, ki obstoječega dopolnjuje z nekaj pomembnimi novosti. Med njimi so opis zmožnosti rabe znakovnih jezikov, raznokulturna/raznojezična zmožnost ter lestvice za zmožnosti posredovanja. Prevod Dodatka k SEJU v slovenskem jeziku je izdala založba Zavoda RS za šolstvo in je dostopen na www.zrss.si/pdf/SEJO.pdf.

Ob tej priložnosti ZRSŠ organizira predstavitev publikacije, ki bo 30. 6. 2023 v Ljubljani na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Na predstavitev vabimo strokovnjake s področja jezikovnega izobraževanja,  učitelje jezikov, strokovnjake za snovanje učnih načrtov in preizkusov znanj jezikov ter strokovnjake s področja slovenskega znakovnega jezika. Več informacij si preberite v vabilu.

Priloga

Vabilo