Vabilo na posvet Jeziki v poklicnem in strokovnem izobraževanju


Vljudno vas vabimo na posvet Jeziki v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki bo v sredo, 28. junija 2023, v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana.  

Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjate s poučevanjem maternega in tujih jezikov v srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Osrednja tema posveta je razvijanje sporazumevalne zmožnosti posameznika, ki mu omogoča uspešno vključevanje tako v poklicno kot zasebno in javno življenje. Razmišljali bomo o vlogi učnega jezika, tujih jezikov, strokovnega jezika, raznojezičnosti in medkulturnosti v spreminjajočih se okoliščinah.  

Plenarna predavanja bomo nadgradili s primeri iz pedagoške prakse, v okviru katerih  bodo predstavljeni inovativni pristopi in različne pedagoške izkušnje pri poučevanju jezikov, modeli za medjezikovno in medkulturno povezovanje ter pomen razvijanja branja in bralne kulture med mladimi. Posvet bomo zaključili z okroglo mizo. 

Na posvet se lahko prijavite v spletni aplikaciji Katis do 28. junija 2023 oziroma do zapolnitve mest.

Z veseljem vas pričakujemo na posvetu in vas lepo pozdravljamo!

Priloga

Program posveta