Vodeni strokovni pogovori na OE Slovenj Gradec v šolskem letu 2021/2022

Vodeni strokovni pogovori v šolskem letu 2021/2022 na Območni enoti Zavoda RS za šolstvo Slovenj Gradec v okviru usposabljanj na območnih enotah potekajo na dogovorjene termine v dveh delih. Prvi del s teoretičnimi osnovami od 15.00 do 16.30, drugi del, s komentarji in odzivi na poslane primere pa od 15.00 do 17.30.

Izvajalke Anita Poberžnik, Darinka Rosc Leskovec in Romana Košutnik:

  • Letno ocenjevanje po vertikali (10. 11., 24. 12. 2021)
  • Kako ustvariti dobro avtentično nalogo s podporo digitalne tehnologije (18. 11. 2021, 18. 1. 2022)
  • Raznolike oblike ocenjevanja (9. 12. 2021, 6. 1. 2022)
  • Ocenjevanje minimalnih standardov znanja (13. 1. 2022, 24. 2. 2022)
  • Smiselna uporaba učnih gradiv (mag. Darinka Rosc Leskovec, Anita Poberžnik, Romana Košutnik), 1. del  17. 3., 2. del 24. 3. 2022

Sledijo še (izvajalke Petra Štirn Janota, Romana Košutnik in Anita Poberžnik):

  • Prav in narobe – spodbujanje otrok pri razmišljanju in presoji (25. 1., 7. 3. 2022)
  • Načrtovanje in evalvacija naravoslovne pismenosti v vrtcu (15. 2., 12. 4. 2022)
  • Postavljanje izzivov otrokom (15. 3., 24. 5.)