Pomen povratne informacije za izboljšanje učnih dosežkov

Območna enota Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota je v soboto, 18. marca 2017, pripravila seminar Pomen povratne informacije za izboljšanje učnih dosežkov učencev. Namen seminarja je bil, da udeleženci spoznajo nekatera temeljna izhodišča in pomen oblikovanja povratne informacije za spremljanje napredka učenca, da ozavestijo, kakšen je pomen povratne informacije za izboljšanje učnih dosežkov, spoznajo različne načine in oblike podajanja povratne informacije v procesu učenja, reflektirajo lastno prakso in izmenjajo izkušnje ob predstavitvi primerov dobre prakse.