Umeščanje integritete v šolski prostor

7. december 2023

Na dogodku Umeščanje integritete v šolski prostor, ki bo v četrtek, 7. decembra 2023, med 13. in 14.15 uro v dvorani Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), Poljanska 28, Ljubljana ter sočasno po spletu na spletni podstrani Komisije, bomo predstavniki Komisije in ZRSŠ predstavili rezultate pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah ter nadaljnje korake in aktivnosti postopnega umeščanja vsebin integritete v vrtce in šole na nacionalni ravni. Slovenija prejema zanimanje za te aktivnosti tudi v mednarodnem okolju, o čemer bo tudi govora na dogodku.

Prijave na dogodek:

Prosimo za predhodno prijavo na elektronskem naslovu do 5. decembra 2023.


Dodatne informacije:

oziroma Iva Gruden (040 252 405) in Maša Jesenšek (070 745 635).

Program je na povezavi.