Tradicionalni slovenski zajtrk 2021

Tradicionalni slovenski zajtrk je s kmetijskega, zdravstvenega in vzgojno-izobraževalnega vidika zelo pomemben projekt. Ker v lanskem letu njegova izvedba ni bila izvedljiva na način, da bi v vrtcih in šolah lahko pripravili zajtrk bo še pred koncem letošnjega šolskega leta vendarle omogočena njegova izvedba. Nadomestna izvedba Tradicionalnega slovenskega bo potekala v petek, 11. junija 2021.

Predlagamo, da takrat pripravite zajtrk po zgledu Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja.

Lepo bi bilo, da bi tudi v vaši vzgojno-izobraževalni ustanovi izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk in različne aktivnosti. Aktivnosti tega dne lahko namenite ozaveščanju od zrna do kruha, od čebele do medu in sadja ter od zajtrka do zdravega življenjskega sloga, da se izpolni tudi višji namen zajtrka – izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladostnikov o pomenu zajtrka ter o pomenu prednosti lokalno pridelanih živil slovenskega izvora.

Okrožnica o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2021