Tematska delavnica “Ukrepanje ob samomorilnem vedenju na šoli”


Tematska delavnica “Ukrepanje ob samomorilnem vedenju na šoli” bo potekala 9. maja 2022, v prostorih Zavoda za šolstvo, Poljanska cesta 28, Sejna soba 2,3 (pritličje)

Izvajalka: dr. Vita Poštuvan, namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora

Samomor in samomorilno vedenje v šolskem okolju niso tako redek pojav, kot bi si to želeli. Približno ena tretjina 15-letnikov je na samomor že pomislila, starostna meja smrti zaradi samomora pa se tudi pri nas – podobno kot v svetu – niža. Smrti zaradi samomora se v nekaj primerih letno pri nas zgodijo tudi v osnovnih šolah. Delavnica se bo naslovila vprašanje prepoznave in ukrepanja pri preprečevanju samomorilnega vedenja na eni strani. Na drugi strani bo delavnica odprla prostor za krepitev kompetenc in ozaveščenost o ukrepanju ob samomoru na šoli: od kreiranja kriznega tima, korakov obveščanja učencev, staršev in drugih učiteljev, prepoznave drugih učencev s povečanim tveganjem do ritualov poslavljanja od umrle osebe in vračanja v vsakdanji (šolski) ritem.

Prijava bo možna od 6. aprila naprej, preko KATISa.