Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023


Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023, bo potekal od 22. do 28. maja 2023.

Umetnost je v vsej svoji raznovrstnosti bistvena sestavina celovitega izobraževanja, ki razvija dejavnega, v družbo vpetega posameznika. Med 22. in 28. majem 2023 bo v slovenskih šolah in vrtcih potekal že četrti Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023, katerega poslanstvo je prav spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja, empatije, trajnosti in proaktivnosti. Medresorski projekt temelji ne petih ključnih stebrih, ki izhajajo iz povezovanja učiteljev, prečnega načrtovanja vsebin, razvoja učečih se skupnosti, evalvacije dosežkov ter ozaveščanja pomena in vloge umetnosti v izobraževanju. V okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti (Arts Education Week) se v slovenskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah zvrstijo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi zvrstmi. Projekt ponuja mladim priložnost, da se odzovejo na aktualna družbena vprašanja ter jih nagovarja v duhu dialoga in aktivnega iskanja rešitev na izzive sodobnega časa. Ob zaključku 2023 bomo tako kot v prejšnjih letih pripravili zbornik prispevkov vseh vrtcev in šol.

Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju s partnerji Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, MIZŠ in MK.

Več informacij bo objavljenih tukaj.