Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022


Projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu (od 23. do 29. maja) vstopa v tretje leto delovanja. V preteklih dveh letih smo želeli opozoriti na pomen in vlogo umetnosti v šolskem okolju, v novem šolskem letu pa smo projekt usmerili na polje ekologije in ga podnaslovili: Umetnost, okolje in človek. Pred nami je priložnost, da s skupnimi aktivnostmi v okviru Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2022 odgovorimo na okoljska vprašanja današnjega časa. Z izbrano temo želimo spodbuditi umetniški odziv na aktualna družbena vprašanja današnjega časa, kot so:  

 • vplivi ekoloških posledic na življenje in zdravje človeka,  
 • okolje kot prostor bivanja in druženja,  
 • okoljska vprašanja,  
 • aktivno državljanstvo,  
 • proaktivnost in iskanje rešitev za prihodnost,  
 • glas otroka/učenca/dijaka …  

Ob tem želimo še posebej opozoriti na pomen skupnosti in aktivno vlogo posameznikov pri iskanju konkretnih rešitev na aktualna vprašanja šolskega in širšega prostora.  

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022, ki je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za kulturo ter poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, se bo odvijal v okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti med 23. in 29. majem 2022

Vabimo vas, da v tednu umetnosti skupaj z otroki/učenci/dijaki pripravite umetnostni dogodek. V vrtcu ali  šoli lahko pripravite koncert, likovno razstavo, lutkovno ali gledališko uprizoritev, posnamete video ali animirani film, organizirate lahko performans, pripravite dan dejavnosti, posvečen umetnosti, izvedete razne kulturne/umetnostne delavnice, ustvarite kip na dvorišču šole ali vrtca, raziskujete arhitekturo ali kulturno dediščino v vašem okolju …, pa še veliko idej bi se našlo. K sodelovanju lahko povabite umetnike, se pri načrtovanju in izvedbi povežete s kulturnimi ustanovami, z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami. Želimo si, da se teden umetnosti razširi v slovenskem prostoru in da s številnimi dejavnostmi skupaj opozorimo na vseživljenjski pomen in vlogo umetnosti.   

Vse, ki želite izvedeti več o medresorskem projektu Teden umetnosti v vrtcu in šoli, vabimo na Kulturni bazar, ki bo30. marca 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer bomo celovito predstavili projekt ter dosedanje primere dobrih praks iz vrtcev in šol.  

Navodila za pošiljanje poročil za objavo v zborniku: 

Po zaključku Tedna umetnosti v vrtcu in šoli 2022 bomo tako kot doslej oblikovali zbornik vaših prispevkov.  Poročila oblikujte s pomočjo obrazca za oblikovanje poročil. Prosimo vas, da poročilo oblikujete skupaj za posamezen vrtec, šolo ali vzgojno izobraževalno institucijo. Ne pošiljate individualnih poročil posameznih mentorjev. Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev ter dovoljenje za javno objavo imen sodelujočih in njihovih del. 

Poročila v tekstovni obliki naj ne presegajo 2000 znakov s presledki. K poročilu priložite največ 4 fotografije visoke resolucije velikosti vsaj 1MB v .jpg. ali .png formatu. Fotografije pošljite v obliki samostojnih dokumentov in jih naslovite, npr. “Slika 1; Naslov fotografije”. Naslove dokumentov posameznih fotografij bomo uporabili kot podnaslov fotografije v samem zborniku. V besedilu nakažite sklic posamezne fotografije v obliki (Slika 1). Videoposnetke naložite na stabilne spletne portale, kot so Arnes video, You Tube ipd., in nam v poročilu posredujte URL povezavo do objavljenega videoposnetka. Če prispevki, ki ste jih pripravili na vaši šoli, presegajo okvirne omejitve poročila, oblikujte razširjeno objavo, npr. na šolski spletni strani, in nam posredujte povezavo, ki jo bomo vključili v zbornik v obliki QR kode.  

Ob posredovanem poročilu šola ali javni zavod izpolni – tudi prijavo, ki jo odda na povezavi med 23. majem in 30. junijem 2022.  Poročilo o dogodku pošljite najkasneje do 30. junija 2022 Primožu Krašni.

Časovnica dogodka: 

 • februar 2021: objava razpisa, 
 • 23. maj–29. maj 2022: izvedba Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2022,
 • 23. maj–30. junij 2022: odprta prijavnica za prijavo projekta,  
 • 30. junij 2022: zadnji rok za oddajo poročila,
 • 30. junij–30. september: povratna informacija šolam o prispelih poročilih 
 • november 2022: objava zbornika.  

Dodatne informacije: .   

S spoštovanjem,  

dr. Inge Breznik, dr. Ada Holcar (Predmetna skupina za glasbeno umetnost),  mag. Natalija Kocjančič, Primož Krašna (Predmetna skupina za likovno umetnost) in Nina Ostan (Predmetna skupina za umetnostno zgodovino)