Svetovni teden izobraževanja o financah


Od 20. do 26. marca 2023 bo potekala 11. svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo Svetovni teden izobraževanja o financah.

Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), v preteklih dveh letih pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD.