Strokovno usposabljanje Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2022


Strokovno usposabljanje Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2022, bo 29. avgusta 2022 v Mestni knjižnici Kranj.

Tik pred začetkom novega šolskega leta ZRSŠ, MK, MIZŠ in Cankarjev dom v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj pripravljamo že peto strokovno usposabljanje registriranih koordinatork in koordinatorjev KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti.

Cilji enodnevnega usposabljanja Tkemo mrežo ustvarjalnosti so spoznavanje, partnersko povezovanje, izmenjava dobrih praks in skupen razmislek o novostih, ki jih pripravljamo na področju KUV. Vabilo in program usposabljanja bosta v prvem tednu julija objavljena na spletnih straneh https://kulturnibazar.si/ 

Udeleženci brezplačnega strokovnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.