Strokovno usposabljanje “Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2021”


30. avgusta 2021, tik pred začetkom novega šolskega leta ZRSŠ, MK, MIZŠ in Cankarjev dom v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje pripravljamo že četrto strokovno usposabljanje registriranih koordinatork in koordinatorjev KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilji enodnevnega usposabljanja, Tkemo mrežo ustvarjalnosti so spoznavanje, partnersko povezovanje, izmenjava dobrih praks in skupen razmislek o novostih, ki jih pripravljamo na področju KUV. Vabilo in program usposabljanja bosta do 15. julija 2021 objavljena na spletni strani.

Udeleženci brezplačnega strokovnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.